تاریخ : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹

کوآنزیم کیو10

۰۸شهریور

کوآنزیم کیو۱۰ و ۳ دلیل برای مصرف آن

مکمل کوآنزیم کیو۱۰ نشان داده است که سطوح قند خون را تنظیم کرده و حتی حساسیت به انسولین را بهبود می بخشد.