تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

کنترل

۳۱اردیبهشت

چرا انسان‌ها تئوری‌های توطئه را باور می‌کنند؟

تحقیقات نشان می‌دهند که انسان‌ها بیش از همه هنگامی که حس کنند، دیگر کنترل زندگی‌شان را در دست ندارند، به تئوری‌های توطئه گرایش پیدا می‌کنند.