تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

کمین

۲۹تیر

کرونا در کمین بیماران خاص (فیلم)

فکر می کنید «آینده فرزندان شما» نسبت به «وضعیت امروز شما» چگونه خواهد شد؟ بهتر خواهد شد بدتر می شود هیچ دورنمایی برایم قابل پیش بینی نیست