تاریخ : دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

کلنگ ناصرالدین شاه

۱۰خرداد

داستان کلنگی که تهران را بزرگ کرد (فیلم)

اواخر پاییز بود که ناصرالدین‌شاه کلنگی را بر زمین کوبید که سرنوشت تهران را عوض کرد. این ماجرا را در قسمت هفتم مجموعه ویدئویی «ایران به روایت آثار» ببینید.