تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

کفاشایان

۲۸مرداد
کفاشیان: ویلموتس متهم اصلی پرونده است!/ گاهی جنسی می‌خرید که خراب در‌می‌آید

کفاشیان: ویلموتس متهم اصلی پرونده است!/ گاهی جنسی می‌خرید که خراب در‌می‌آید

‌متأسفانه مدیران تحت تأثیر افراد قرار می‌گیرند و قراردادهای بلندمدت می‌بندند. این خطاها زیاد است. هر مدیریتی که می‌آید می‌خواهد خودش را نشان دهد اما بعد از مدت کوتاهی کنار می‌رود. به هر حال نظراتی هم در دادگاه‌های بین‌المللی است که علیه ایران وجود دارد. تحریم‌ها هم کمک می‌کند. این مسائل پیش می‌آید اما باید کمک کنیم تا حل شود.