تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

کشف‌رود

۱۶اردیبهشت

انسان در ایرانِ یک میلیون‌سال پیش (فیلم)

انسان‌ها یک میلیون‌سال پیش در سرزمین ایران حضور داشته‌اند و بقایای ابزارهایی که ساخته‌اند پیدا شده. قسمت دوم مجموعه «ایران به روایت آثار» درباره زندگی آن‌هاست.

۱۶اردیبهشت

انسان در ایران؛ یک میلیون‌سال پیش (فیلم)

انسان‌ها یک میلیون‌سال پیش در سرزمین ایران حضور داشته‌اند و بقایای ابزارهایی که ساخته‌اند پیدا شده. قسمت دوم مجموعه «ایران به روایت آثار» درباره زندگی آن‌هاست.