تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

کره جواهرنشان

۱۸شهریور

زمینی از جواهر، به دستور شاه ایران (فیلم)

داستان ساخته شدن یکی از قیمتی‌ترین اشیای جهان یعنی «کره جواهرنشان» ایران را در این قسمت از «ایران به روایت آثار» ببینید.