تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

کالیفرنیا

۱۳خرداد

به آتش کشیدن نمایشگاه‌های خودروهای لوکس در کالیفرنیای آمریکا (فیلم)

به آتش کشیدن نمایشگاه‌های خودروهای لوکس در کالیفرنیای آمریکا به آتش کشیده شد.