تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

چوکا تالش

۱۴مهر

جانشین نصرتی در چوکای تالش مشخص شد

سیامک فراهانی سرمربی سابق داماش گیلان به عنوان سرمربی جدید تیم تازه صعود کرده چوکای تالش انتخاب شد.