تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

چخوف

۰۴تیر

اکبر زنجانپور: تأثیر مستقیم چخوف بر نیما و شاملو

شرح‌حال‌نویسان چخوف هم غالباً به این نکته اشاره کرده‌اند که چخوف در دوره‌ بسیار مهمی از تاریخ روسیه زندگی می‌کرد: دوران پوست‌اندازی روسیه.