تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

چانگان یونی-تی

۰۵خرداد

یونی-تی(UNI-T)؛ شاسی بلند جدید “چانگان” با ویژگی های کاملا متفاوت! (+تصاویر)

بازده حرارتی موتور جدید چانگان به ۴۰ درصد رسیده است و استاندارد زیست محیطی CN-6bرا نیز همراه خود دارد.

۰۵خرداد

یونی-تی(UNI-T)؛ شاسی بلند جدید “چانگان” با ویژگی های کاملا متفاوت! (+تصاویر)

بازده حرارتی موتور جدید چانگان به ۴۰ درصد رسیده است و استاندارد زیست محیطی CN-6bرا نیز همراه خود دارد.

۰۵خرداد

یونی-تی(UNI-T)؛ شاسی بلند جدید “چانگان” با ویژگی های کاملا متفاوت! (+تصاویر)

بازده حرارتی موتور جدید چانگان به ۴۰ درصد رسیده است و استاندارد زیست محیطی CN-6bرا نیز همراه خود دارد.