تاریخ : جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹

پونتیاک ترنس ام

۰۷مهر

پونتیاک Trans Am و نسخه ای که فقط ۸ دستگاه از آن وجود دارد! (+عکس)

این دلبر نقره ای عضو شماره ۳ از خانواده ۸ نفره مذکور است و تا کنون فقط یک مالک داشته است. کیلومترشمار عدد واقعی ۱۰۹۵ کیلومتر را نشان می دهد که آنرا تبدیل به یک مورد فوق استثنایی کرده است.