تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

پلیس کانادا

۱۷خرداد

حضور ترودو در تظاهرات ضدنژادپرستی/ تبعیض پلیس کانادا علیه بومیان باید پایان یابد

ترودو در این تظاهرات سه بار زانو زد. این روزها زانو زدن نماد تظاهرات ضدنژادپرستی در جهان محسوب می‌شود.