تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

پشه

۱۳مرداد

پشه‌ها چگونه طعمه خود را انتخاب می‌کنند؟

پشه‌ها طعمه خود را عمدتا از روی بو و حرارت ساطع شده از پوست او تشخیص می‌دهند.