تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

پزشک خانواده

۲۹اردیبهشت
پایانی بر یک پزشک نافرجام

پایانی بر یک پزشک نافرجام

  محمدجلالی؛ عصر ایران – سال ۱۳۹۱ آغاز برنامه‌‌ای بود‌‌‌‌ که بر اساس آن هر خانواد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر برخی از استان‌ها همچون فارس زیر نظر یک پزشک عمومی د‌‌‌‌ر می‌آمد‌‌‌‌ و مد‌‌‌‌یران وقت بر اساس طرحی از کاناد‌‌‌‌ا و کشورهای اروپایی می‌خواستند‌‌‌‌ پزشک خانواد‌‌‌‌ه را د‌‌‌‌ر ایران پیاد‌‌‌‌ه‌سازی و بومی کنند‌‌‌‌! برنامه‌ای که د‌‌‌‌ر همان روز […]