تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹

پرونده | پیشنهادهایی برای پیشگیری از کرونا

۰۳تیر
زنگ خطر کرونا با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی

زنگ خطر کرونا با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی

یاسوج – سیر صعودی بیماری کرونا در کهگیلویه و بویراحمد با توجه به رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی تهدیدی است که باید جدی گرفته شود.

۰۳تیر
زنگ خطر کرونا با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی

زنگ خطر کرونا با رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی

یاسوج – سیر صعودی بیماری کرونا در کهگیلویه و بویراحمد با توجه به رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی تهدیدی است که باید جدی گرفته شود.