تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

پروتکل الحاقی

۰۳تیر

تصویب طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در کمیسیون امنیت مجلس

توقف اجرای پروتکل الحاقی که در جلسه عصر امروز این کمیسیون تصویب شده می‌‌تواند درباره آینده برجام هم تاثیر گذار باشد.