تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

پرستون تاکر

۱۲تیر

تاکر ۴۸؛ از خودروی تولید محدود خاص تا رویای ناکام یک مهندس آینده نگر! (+تصاویر)

جالب آنکه در ۱۷ ایالت آمریکا قوانینی در رابطه با ممنوعیت “وجود بیش از ۲ چراغ اصلی جلو” در اتومبیل وجود داشت و به همین دلیل پرستون یک کاور برای استفاده از تاکر ۴۸ در این ایالت ها همراه خودروی خود ارائه کرد.