تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

پردی اربن کار

۲۹مرداد

عجیب ترین خودروهای فراتر از زمان؛ از سینگولتا تا ضد جاذبه! (+تصاویر)

آشنایی با اندیشه های خلاقانه ای که اسیر زمان نبوده اند در هر دوره ای جاذبه های خاص خود را دارد.