تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

پرداخت حقوق

۲۸تیر
پرداخت حقوق به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف از تیرماه

پرداخت حقوق به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف از تیرماه

این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری ندارند و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کرده‌اند.