تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

پتریوت

۱۵شهریور

پتریوت؛ شاسی بلند روسی که احتمالا به ایران می آید(+تصاویر و مشخصات فنی)

به رغم آنکه اواز ویژگی های فنی کراس اوور پتریوت را بویژه در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وارد پروسه بروزرسانی کرده اما نمای ظاهری آن از ۲۰۰۵ تا کنون تقریبا بدون تغییر بوده که باید آنرا به سلیقه یا بضاعت صنعت خودروی روسیه مرتبط دانست.

۱۵شهریور

پتریوت؛ شاسی بلند روسی که احتمالا به ایران می آید(+تصاویر و مشخصات فنی)

به رغم آنکه اواز ویژگی های فنی کراس اوور پتریوت را بویژه در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وارد پروسه بروزرسانی کرده اما نمای ظاهری آن از ۲۰۰۵ تا کنون تقریبا بدون تغییر بوده که باید آنرا به سلیقه یا بضاعت صنعت خودروی روسیه مرتبط دانست.