تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

پالمرستون

۲۱اردیبهشت

متروکه های نظامی؛ از دژهای پالمرستون تا دارکوب روسی! (+تصاویر)

قرار بود از آنها در قالب یک خط دفاعی قوی مقابل تهدیدات زیردریایی های جنگی استفاده شود. اما در نهایت دژهای پالمرستون به دنبال شیوع بیماری در این منطقه به طور کلی رها شدند.