تاریخ : جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹

پالایشگاه بیدبلند

۲۳مهر
جوانان بهبهان خواستار افزایش سهمیه در پالایشگاه بیدبلند شدند

جوانان بهبهان خواستار افزایش سهمیه در پالایشگاه بیدبلند شدند

جمعی از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان خواستار افزایش سهمیه استخدامی نیروهای بومی در این پالایشگاه شدند.