تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

پادگان

۱۳خرداد

پادگان ۰۶ ارتش تهران «بوستان ارتش» شد

با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران پادگان ۰۶ ارتش تهران به «بوستان ارتش» نامگذاری شد. به گزارش ایرنا؛ اعضای شورای شهر تهران روز سه شنبه در دویست و هفدهمین جلسه خود، یک بند از صورتجلسه کمیته فرعی نامگذاری شورا مبنی بر نامگذاری پادگان ۰۶ ارتش به بوستان ارتش را در دستور کار قرار دادند. […]