تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

پادشاه بلژیک

۱۱تیر

اظهار تاسف پادشاه بلژیک بابت استعمار کنگو

در سال ۱۸۸۵ ، کشور کنگو به ملک شخصی پادشاه بلژیک تبدیل شد (ایالت کنگو آزاد) و مجموعه ای از بدترین خشونت های ممکن در این مرحله روی داد.