تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

مقامات ایرانی

۰۱شهریور
محدودیت صدور ویزای آمریکا برای ۱۴ مقام ایرانی با ادعای نقض حقوق بشر

محدودیت صدور ویزای آمریکا برای ۱۴ مقام ایرانی با ادعای نقض حقوق بشر

آمریکا به دلیل مشارکت در “نقض فاحش حقوق بشر” در رابطه با سوء قصد علیه یک چهره معارض ایرانی در سوئیس در سال ۱۹۹۰، محدودیت‌های روادید را برای ۱۳ ایرانی اعمال می‌کند.