تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

معلولیت

۰۷مهر

اعلام شرایط تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها

رییس سازمان بهزیستی کشور توضیحاتی را درباره تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت ارائه کرد. به گزارش ایلنا وحید قبادی‌دانا رییس سازمان بهزیستی کشور درباره تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت گفت: طبق ماده ۹ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت موضوع آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند و آیین‌نامه‌ اجرایی آن افرادی که براساس آزمون […]