تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹

معتادا نمیگیرن

۰۳خرداد

“معتادا نمی‌گیرن” شاخ اینستاگرام شد

این پژوهشگر افزود: در مقابل این افراد باید از افراد صاحب نظر و اهل تحلیل استفاده کرد و با یک حرکتی مذهبی و فرهنگی در مقابل این پدیده ایستاد.