تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹

مطالبات معوق نظام بانکی

۰۶مرداد

اصحاب دعوی امیدوارند به بهتر شدن حال و احوال عدلیه

سید مهدی کریمی فارسی* طالبان عدالت یعنی همان‌هایی که فقط و فقط اجرای قانون را می خواهند و لاغیر از دیدن مواردی که در ذیل می‌آید آن هم از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه و روسای مجتمع های قضایی ویژه و سایر مقامات محترم قضائی خشنود می شوند و امیدوارند به روزهای بهتر … در […]