تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

مصاحبه

۳۰تیر
۲۷شهریور
چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟+فیلم

چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟+فیلم

در تریبون این هفته توازن از شهروندان گچسارانی پرسیده شده: چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟