تاریخ : جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

قلعه فلک الافلاک

۱۹اردیبهشت
آثار موزه‌های درمعرض خطر لرستان به مخزن قلعه فلک‌الافلاک منتقل شدند

آثار موزه‌های درمعرض خطر لرستان به مخزن قلعه فلک‌الافلاک منتقل شدند

با توجه به احتمال‌ها تداوم لرزه‌ها، تاکید شد تا آثار موزه فلک‌الافلاک و موزه‌ی صنایع‌دستی در «خانه تاریخی قاضی اخوند ابو» به گنجینه‌ی اموال منتقل شود که این کار انجام شد.