تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

قتل های ناموسی

۰۹خرداد

همه در قتل رومینا سهیم هستیم!

«بار دیگر سر تیتر اغلب رسانه‌های داخلی و فارسی زبان خارجی و شبکه‌های اجتماعی با خبر و تحلیل قتلی ناموسی و نوپدید سیاهه شد. خبری تلخ و تاسف‌آور که فهم ابعاد و چگونگی وقوع آن، هر انسان متعهد و مسوولی را آزار می‌دهد. با تکرار قتل‌های ناموسی از این دست از جمله زعفران، نازنین، هوژان، […]