تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

قاچاق انسان

۰۶تیر
حذف نام عربستان از فهرست سیاه قاچاق انسان از سوی آمریکا

حذف نام عربستان از فهرست سیاه قاچاق انسان از سوی آمریکا

در مقابل، وزارت خارجه آمریکا نام چهار کشور دیگر یعنی الجزایر، افغانستان، نیکاراگوئه و لسوتو را به فهرست سیاه قاچاق انسان اضافه کرده است.