تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

قاتل

۲۷اردیبهشت
قاتل‌هالی الکلی

قاتل‌هالی الکلی

نکته بعدی این است که چرا متانول به راحتی در اختیار افراد قرار میگیرد؟ الکل صنعتی که مصرف آن می‌تواند جان آدم‌ها را به خطر بیندازد چرا باید به همین راحتی در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.