تاریخ : جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

فیلیمو

۱۷اردیبهشت

الگوسازی از جنس «ریحانه پارسا» برای جوانان؟!

چرا ریحانه پارسا برای این تبلیغ انتخاب شده است؟ در این فیلم نقشی دارد و بازیگر فیلم است؟ سابقه هنری قابل ذکری دارد؟ یک پدیده یا اتفاق خاص در دنیای هنر و بازیگری رقم زده‌ است؟