تاریخ : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

فريبا رحمانپور

۱۶مهر
انتصاب اولین بانو هم استانی در سطح مدیریت ملی

انتصاب اولین بانو هم استانی در سطح مدیریت ملی

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طي حكمي فريبا رحمانپور را به عنوان مشاور خود در امور زنان و خانواده سازمان ميراث فرهنگي كشور منصوب كرد.