تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

فروشگاه شهروند

۳۰خرداد

عقب ماندگی بودجه‌ای شهروند در ایام کرونا برطرف شد

امراللهی در خصوص افزایش فروش در ایام شیوع کرونا گفت: در آن ایام حدود ۷۵۰ میلیارد تومان فروش داشتیم و تمام عقب ماندگی بودجه‌ای ما برطرف شود.