تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

فرسودگی

۰۷تیر
علت تغییر رنگ آب لوله‌کشی در همدان فرسودگی شبکه‌های داخلی منازل است

علت تغییر رنگ آب لوله‌کشی در همدان فرسودگی شبکه‌های داخلی منازل است

زرد بودن رنگ آب که در برخی از مناطق همدان وجود دارد به علت مشکل ایجاد شده در شبکه داخلی منازل است و به انتقال خطوط و مخزن آب رسانی مربوط نیست.