تاریخ : چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹

فراخوان

۳۱شهریور

فراخواندن سفیر فرانسه از ساحل‌عاج بعد از ادعای متلک پراکنی به ۵ زن

حداقل ۵ زن، سفیر فرانسه در ساحل عاج را به سوءرفتارهای جنسیتی متهم کرده‌اند.

۳۱شهریور

فرانسه سفیر خود در ساحل عاج را فرا خواند/ دلیل: تبعیض و رفتارهای جنسیتی

حداقل ۵ زن “گیلس هوبرسون” سفیر فرانسه در ساحل عاج را به سوء رفتارهای جنسی متهم کرده‌اند.

۱۶خرداد
فراخوان میلیونی نیسان به علت نقص صندوق عقب

فراخوان میلیونی نیسان به علت نقص صندوق عقب

علت این فراخوان که برای چهارمین بار صورت گرفته است، باز شدن و پرش در صندوق عقب خودروهای مذکور به هنگام رانندگی است