تاریخ : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

غضنفر آرام

۱۱شهریور
واگذاری منازل سازمانی استان به کارمندان دولت

واگذاری منازل سازمانی استان به کارمندان دولت

منازل سازمانی ادارات کهگیلویه وبویراحمد به کارمندان واگذار می‌شوند.