تاریخ : دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

غرب تهران

۲۰تیر
دلیل قطعی برق شب گذشته در شهر قدس

دلیل قطعی برق شب گذشته در شهر قدس

ساعت یک و نیم شب گذشته یک قطعی گذرای برق رخ داد و به سرعت و در عرض چند دقیقه هم شبکه متصل شد.