تاریخ : شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

عیادت جمعی دیگر ازمسؤلين از دكتر تاج گردون

۱۳مهر
عیادت جمعی دیگر ازمسؤلین از دکتر تاج گردون/گزارش تصویری۳

عیادت جمعی دیگر ازمسؤلین از دکتر تاج گردون/گزارش تصویری۳

عصر امروز جمعی دیگر ازمسؤلین از دکتر تاج گردون عیادت نمودند.