تاریخ : دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

علی کردلو

۲۴اردیبهشت
اولین اتوبوس فرهنگی درشرکت بهره برداری نفت وگازگچساران رونمایی شد
بااستفاده از اتوبوس های بازسازی شده

اولین اتوبوس فرهنگی درشرکت بهره برداری نفت وگازگچساران رونمایی شد

اولین اتوبوس فرهنگی توسط مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران رونمایی شد.