تاریخ : دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

علی فتح ا.. زاده

۱۴اردیبهشت
تمام اسنادی که بعد از من امضا شده غیرقانونی است/ فتح الله زاده: ۲ میلیارد از استقلال طلب دارم

تمام اسنادی که بعد از من امضا شده غیرقانونی است/ فتح الله زاده: ۲ میلیارد از استقلال طلب دارم

مدیرعامل سابق باشگاه که بعد از حضور در پست مدیرعاملی خیلی زود استعفا کرد اینروزها بار دیگر در رسانه های مختلف درباره استقلال صحبت می کند.