تاریخ : شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

علیرضا امیراحمدی

۰۸مرداد

ماجرای بابا‌مسعود و گالیله و شایعۀ کنار گذاشتن مجری تلویزیونی

فضای شاد فوتبال را مثل عرصه های دیگر عبوس نکنیم. تعلقات رنگی در مجریان ورزشی ناپسند است اما کری خوانی دیگر مجری‌ها را می توان نمک برنامه داست و زیاد جدی نگرفت…