تاریخ : یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹

علوم انسانی

۰۶مهر

علوم انسانی؛ مظلوم حتی در وزارت فخیمه آموزش و پرورش

در اهمیت علوم انسانی همین بس که در کشورهای توسعه یافته، نخبه ترین افراد در این رشته های تحصیل می کنند و بیشترین حقوق و دستمزدها نیز به شاغلان مرتبط با این رشته ها پرداخت می شود. در مقطع دکتری دانشگاه های آمریکا نیز، خود آمریکایی عمدتاً در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند و در مقابل، سهم بیشتری به دانشجویان مهاجر برای تحصیل در رشته های فنی و پزشکی می دهند.

۲۷تیر

علوم انسانی یا تجربی؟ / “حال خوب” فرزندان تان مهم تر از هر دویشان است

عصر ایران؛ مبینا محمدی – مدت ها پیش بعد از چندین برخورد با یکی از کسانی که به تازگی با او آشنا شده بودم سر صحبت به اینجا باز شد که رشته ی تحصیلی هر کدام مان چیست؟ متوجه شدیم که هر دویمان در دوره دبیرستان علوم انسانی را انتخاب کرده ایم؛ یادم می آید […]