تاریخ : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹

عباسعلی کدخدایی

۲۲اردیبهشت

۱۰ نکته به بهانۀ واکنش کدخدایی به مطهری؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب!

همین که نظارت استصوابی را به قانون اساسی نسبت نداده و مبتنی بر قانون عادی دانسته و مقدس نشمرده جای شُکر دارد.