تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

طایفه زنگوا

۱۸آبان
تاجگردون در جمع طایفه زنگوا

تاجگردون در جمع طایفه زنگوا

غلامرضا تاجگردون در جمع مردم خونگرم طایفه زنگوا(زنگوایی) حضور یافت و از نزدیک با آنها به گفت گو نشست.