تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

طالبی

۰۱مرداد

برداشت طالبی از مزارع قم (عکس)

برداشت طالبی از ۷۲۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان قم از اوایل تیر آغاز شده و تا اواخر مرداد ادامه دارد. محصول طالبی که ۹۰ درصد آن در بخش جعفرآبادقم تولید می شود علاوه بر مصرف در قم ، به استان های تهران ، مرکزی ، همدان ، زنجان ، تبریز و فارس صادر می شود.