تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

صلح آمیز

۰۴خرداد
چین واژه «صلح آمیز» را از عبارت وحدت با تایوان حذف کرد

چین واژه «صلح آمیز» را از عبارت وحدت با تایوان حذف کرد

چنین اقدامی از سوی پکن باعث نگرانی و هراس در میان استقلال طلبان تایوانی شده است که می کوشند تا در مسیر وحدت دو سوی سرزمین مادری مشکل ایجاد کنند.